Uređenje i sanacija puta i putnih kanala na pravcu Alibalići
Završeno

Tešanj, MZ Ljetinić,
15720.00 KM
Vrsta projekta - Putevi

Detalji projekta

  • Izvođač: Dobojputevi dd
  • Kategorija: Mjesne zajednice
  • Planirani početak: 10.07.2023.
  • Nadzor: PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o Tešanj
  • Vrsta: Putevi
  • Planirani završetak: 24.08.2023.
  • Vrijednost: 15720.00 KM

  • Status: Završeno

Opis Projekta

kcija putnog pravca Alibalići površini od 245 m2. izvode se radovi-Mašinsko skidanje postojećeg terena u sloju debljine d=40,00 cm sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju do STD 2,00 km,Nabijanje podtla na površini mašinskog uređenja do potrebne zbijenosti,Izrada nasipa od šljunčanog materijala -ibera u sloju debljine d=20,00 cm.,Nabavka , dovoz i ugradnja drobljenog kamena krečnjaka, prečnika zrna 0-32 mm i izrada mehanički stabiliziranog sloja tampona debljine d=10,00-15,00 cm (u zbijenom stanju,Izrada gornjeg nosećeg sloja od bituminiziranogdrobljenca 0/22 mm-VGNS 22 debljine d=7,00 cm. (u zbijenom stanju) mašinska/ručna ugradnja,Nabvaka, dovoz i ugradnja rizle kao završnog sloja tampona u sloju debljine d=3,00 cm sa potrebnim zbijanjem,Mašinsko čiščenje jaraka sa utovarom i odvozom materijala na deponiju ,

Prikaži sve

Preuzimanja

Lokacija projekta